Historien om

Idöborg

 

Idöborg är en privatägd ö om 7 hektar belägen i Nämdö skärgård ca en och en halv timme från Stockholm. Det första man möts av när man anländer till Idöborg är den stora vita Jugendvillan belägen på öns högsta punkt. Huset med sitt imponerande gröna tak byggdes 1909 av Gustav Pott som ägde Stockholms Skofabrik och en stor del av öarna i området. Pott var mycket intresserad av sjöfågeljakt, och lät under åren 1910-1914 bygga ett nätverk av träbroar mellan Idöborg, Idö, Lilla Kovilan, Stora Kovilan, Långskär, Rågskärs Kalvholme, Rågskärs Grund, Rågskärs Västra Udde, Rågskär och Lilla Finnholmen för att på så sätt snabbt kunna ta sig mellan öarna. Broarna är sedan länge rivna, men än idag finns brofundamenten på flera ställen kvar att beskåda.

Under tjugo- och trettiotalet köptes Idöborg och många andra öar i regionen av Torsten Kreuger, däribland Bullerö där Bruno Liljefors hade sin ateljé. Torsten älskade skärgården, segling, kontakten med fiskargubbarna och djurlivet på och kring öarna. Torsten sålde 1967 Bulleröområdet, med undantag av tre öar, till vad som då var Domänverket. Försäljningen av 4300 ha skärgård skedde under förutsättning att öarna inte skulle exploateras. Detta infriades och samma år grundades det som idag är Bulleröreservatet, ett mycket fågelrikt och välbesökt reservat nära Idöborg. Den fågelintresserade äldste sonen Björn fick behålla Lilla Alskär, mellansonen Sten Idöborg och yngste sonen John Harö.

1976 gifte sig Sten och Annette. De fick barnen Otto och Emma. Sten var liksom sin far Torsten och sin farbror Ivar intresserad av båtar och kom därför att bygga båtar på Idöborg, först i plast, som han dock snart övergav då det var alltför hälsovådligt. Han övergick till att bygga båtar i stål och aluminium. Bland annat byggdes flatfärjor, fiske- och taxibåtar samt ett större fartyg för havsforskning på Västkusten. Under varvstiden uppfördes Ängsvillan, Solnedgången, Förstugan samt förrådsbyggnaden. Sten beslutade 1985 att flytta sin verksamhet till fastlandet och därmed sälja ön. Detta öppnade möjligheten för Annette, som nu var separerad från Sten, att köpa ön som hon älskat sedan hon först satte sin fot på den.

Annettes plan var redan från början att starta en kurs- och konferensgård på Idöborg och återuppväcka den skönhet som fanns i den vackra skärgårdsnaturen. Under Annettes tid som värdinna och ledare för verksamheten uppfördes en mycket uppskattad bastubyggnad i gammalt timmer med vedeldad bastu, trivsam gillestuga med öppen spis och väggfasta bänkar med fårfällar. En fristående lokal kallad Dojon uppfördes helt i trä med ena gaveln i glas vänd mot soluppgången i öster. Den stämningsfulla atmosfären i Dojon har blivit uppskattad av såväl retreat- som konferensgäster. Annette som varit Buddhist sedan slutet av 80-talet och har sedan 2006 även undervisat i Tibetansk Buddhism. Ön gästas idag av svenska och utländska lärare i bland annat Buddhism, Yoga och Mindfulness.

IDÖBORG AB · BOX 19 · 134 06 INGARÖ · 08-571 590 66 · INFO@IDOBORG.SE © 2019  ·